De Fanfare en het Leerorkest
Repetities
REPETITIES De repetities van de fanfare worden wekelijks op maandag (behalve de zomervakantie en officiële feestdagen) gehouden van 19.15- 21.45 uur in de kantine van voetbalvereniging HOSV, Waterkant 56, Spanbroek. Ze staan onder leiding van dirigent Thomas Geerts. De repetities van het Leerorkest worden wekelijks op maandag (behalve de zomervakantie en officiële feestdagen) gehouden van 18.45 – 19.15, ook in de kantine van voetbalvereniging HOSV, Waterkant 56, Spanbroek. Ze staan onder leiding van dirigent Thomas Geerts. Voor belangrijke optredens kunnen extra- of partijrepetities worden gehouden, soms op een andere avond dan de maandag.
Optredens
Erato is een actieve vereniging die regelmatig optreedt. Optredens zijn onder te verdelen in Concerten, Serenades, Optredens bij festiviteiten in het dorp en Festivallen/Concoursen. Maar natuurlijk kunnen wij ook maatwerk leveren op uw verzoek.
Concerten
De fanfare verzorgt ook een aantal keren per jaar concerten. Gestreefd wordt naar concerten waarin zowel voor leden als publiek uitdagingen zitten, zowel voor oor als voor oog. Informatie over de optredens wordt verspreid via Facebook, de plaatselijke en regionale pers en via de website.
Serenades
Als het op prijs wordt gesteld, kan de fanfare een serenade komen geven aan bruidsparen die 40, 50 of 60 jaar zijn getrouwd. Ook bij zakelijke en verenigingsjubilea van 50, 75 en 100 jaar wordt een serenade aangeboden. Als een serenade op prijs wordt gesteld, vragen we familie van een jubilerend bruidspaar of de organisatie van een jubileum contact op te nemen voor een serenade. Deze optredens zijn in principe gratis, een vergoeding wordt op prijs gesteld. Contactpersoon voor serenades is bestuurslid Petra Zon (06 406 033 34). Indien de vereniging geen serenade aanbiedt, maar als men toch een optreden wenst, vraagt de vereniging een vergoeding. Ook verenigingen en bedrijven die een activiteit of festiviteit willen ondersteunen met muzikale klanken van de fanfare kunnen contact opnemen over voorwaarden en vergoeding. U kunt contact opnemen met een van de bestuursleden of via de e-mail: muziekvereniging.erato@gmail.com.
Optredens bij festiviteiten in het dorp
Daarnaast verleent de fanfare medewerking aan festiviteiten in het dorp, bijv. de Carnavalsoptocht, de activiteiten op Koningsdag, de Dodenherdenking, de binnenkomst van Tour de Fris enz. De fanfare is echter geen marcherend orkest meer. Per activiteit wordt gekeken hoe de deelname van Erato is in te passen.
Kosten
De contributie bedraagt € 13,00 per maand voor juniorleden (t/m 16 jaar) en voor de overige leden € 15,00 per maand. Voor deze contributie mogen de leden alle repetities bijwonen en ontvangen zij van de vereniging een instrument en een muziekstandaard. Van de leden wordt wel een goede opkomst bij de repetities en actieve betrokkenheid bij de optredens verwacht. Voorts wordt men geacht verstandig om te gaan met de eigendommen van de vereniging. Erato doet ook mee aan de Grote Clubactie voor extra inkomsten voor de kas. In de Ledenvergadering is afgesproken dat juniorleden vanaf 10 jaar 5 loten krijgen en de overige leden 10 loten. In de Ledenvergadering van 2015 is besloten dat van alle leden hun bijdrage automatisch afgeschreven wordt, dan wel via wordt verrekend. Voor alle bijdragen aan ERATO wordt door de penningmeester per half jaar een rekening verzonden. Het bestuur van de muziekvereniging verzoekt de leden echter dringend de penningmeester te machtigen tot automatische incasso van alle door de Ledenvergadering vastgestelde bijdragen.
Kleding
Over het algemeen speelt de fanfare in eigen kleding (meestal is de dresscode bij een optreden ‘gekleed zwart’, waarbij afhankelijk van het optreden accenten kunnen worden gedragen). Incidenteel (denk aan bijv. Dodenherdenking) speelt de fanfare in uniform. Dit wordt op maat verstrekt door de vereniging en aangepast indien men tijdens het lidmaatschap groeit.