Erato is vaste deelnemer en partner van Stichting De Gemeenschapsveiling. De Gemeenschapsveiling is de voortzetting van de Erato-veilingen, ooit door Erato opgezet om extra inkomsten te verwerven voor de muziekvereniging. Na een aantal gecombineerde Erato-kerkenveilingen is op initiatief van Erato Stichting De Gemeenschapsveiling opgericht.

In het Stichtingsbestuur heeft Erato een kwaliteitszetel. Deze wordt ingevuld door Ton Koelemeijer.  

Stichting De Gemeenschapsveiling organiseert jaarlijks op de eerste zaterdag van oktober onder het motto ‘Voor en Door de Gemeenschap’ een veiling van ingebrachte goederen en diensten. De opbrengst komt ten goede aan projecten die zijn ingediend door organisaties en verenigingen uit Spanbroek-Opmeer.

De catalogus van De Gemeenschapsveiling bestaat uit een mooie mix van traditionele veilingkavels, door ons verwerkt tot prachtige manden en pakketten, en heel veel ludieke en unieke activiteiten. Als Gemeenschapsveiling willen wij ook verbinding leggen tussen mensen uit de gemeenschap Spanbroek-Opmeer. Wat is er leuker dan dorpsgenoten te ontmoeten bij een bedrijfsbezoek, een ludieke feestavond of een gezellige uitstapje?

De kavels worden aangeboden door inwoners van de gemeenschap, maar ook door winkels en bedrijven. Onze sponsorcommissie helpt hen vaak op het spoor van leuke, ludieke kavels.

De opbrengst gaat naar organisaties en verenigingen die Spanbroek-Opmeer (mede) als doelgroep hebben. Om deel te nemen dienen zij een project in dat zij niet uit eigen middelen gefinancierd kan krijgen. Na goedkeuring van het project is de organisatie deelnemer en wordt zij opgenomen in het draaiboek van De Gemeenschapsveiling. Van deelnemers wordt verwacht dat zij naar rato a. vrijwilligers leveren voor het uitvoeren van taken uit het draaiboek, b. supporters, leden en familie activeert om de veilingavond te bezoeken en c. haar PR- middelen inzet om De Gemeenschapsveiling te promoten. 

Stichting De Gemeenschapsveiling steunt niet alleen de projecten van de deelnemers. Afhankelijk van de opbrengst van de veilingavond worden ook sociaal- maatschappelijke initiatieven ondersteund met een cheque.

Op deze manieren geeft zij uitvoering van ons motto 
‘Voor en Door de Gemeenschap’.