Stichting Muziek Opmeer is de organisatie die in het leven is opgeroepen na het opheffen van Dans- en Muziekschool Opmeer (in 1966 opgericht door Erato). De gemeenteraad van Opmeer heeft besloten tot een innovatieve, brede aanpak voor muziekeducatie. Stichting Muziek Opmeer geeft uitvoering aan deze opdracht van de Gemeenteraad van Opmeer om via een innovatieve, brede aanpak de muziekeducatie en -participatie te bevorderen in de gemeente Opmeer. Er wordt gewerkt volgens een innovatieve bottom-up werkwijze, welke veel ruimte geeft aan de initiatieven en wensen die leven bij de direct betrokkenen. SMO probeert ervoor te zorgen dat de initiatieven, wensen, vragen en ideeën van burgers elkaar kunnen vinden binnen de verschillende domeinen. Hiermee staat de gemeente op afstand en is het maatschappelijke middenveld aan zet. Duurzaamheid staat hierbij voorop. De domeinen worden bediend door twee aanjagers die tot taak hebben de beschikbare gelden voor muziekeducatie effectief om te zetten in programma’s en projecten. Stichting Muziek Opmeer is opgericht op verzoek van de gemeente Opmeer, om uitvoering te geven aan een nieuwe aanpak van muziekeducatie. Dat was nodig omdat de muziekschool van Opmeer in de zomer van 2017 is gesloten, en er behoefte was aan een nieuwe werkwijze voor muziekeducatie die alle kinderen bereikt. De stichting geeft uitvoering aan deze opdracht, op basis van een plan dat door de gemeenteraad is vastgesteld. Namens de muziekverenigingen zit Erato-voorzitter Saskia Kuin in de Stuurgroep, die 2x per jaar overlegt met de aanjagers over de projecten en de verdeling van de financiën. Zij vertegenwoordigt Erato ook in het overleg tussen SMO en de muziekverenigingen. Voor alle informatie over Stichting Muziek Opmeer: klik HIER