Muziekvereniging Erato bestaat momenteel uit een fanfare en het Leerorkest. In het verleden heeft de vereniging ook een drumband, een majorettengroep en een boerenkapel gehad.

In 1959 werd de fanfare opgericht. Zij kreeg via een prijsvraag in “”de Goalgetter”” (het clubblad van V.V.S.) de naam Erato. Erato was een van de 9 muzen, de dochters van de Griekse oppergod Zeus en een van zijn vele vrouwen, Mnemosyne. De 9 dochters waren godinnen van de zang, later beschermsters van de verschillende dichtsoorten, kunsten en wetenschappen. Erato was de muze van de minneliederen.

In 1964 werd de drumband door de fanfare overgenomen van de voetbalvereniging. Zij zou uitgroeien tot een van de betere jeugddrumbands in Noord-Holland en bestond uit tamboers, pijperfluiten en klaroenen. Vanaf ’70 kwam er door ledenverloop de klad in.

In 1966 werd door het bestuur van de fanfare (met Ton Koelemeijer sr vanaf de oprichting als voorzitter) een Muziekschool opgericht. Dit om het ledental en de aanwas van nieuwe leden te waarborgen. Pas na 2 jaar, toen de eerste leerlingen een instrument moesten kiezen, werd besloten de keuze van instrumenten uit te breiden tot meer dan alleen maar blaasinstrumenten.

In 1970 werd een majorettenpeloton opgericht, een van de eerste in de kop van Noord-Holland.

In 1981 werd in samenwerking met carnavalsvereniging “”de Deurdarsers”” besloten tot oprichting over te gaan van een boerenkapel. “”De Deurbleizers”” zagen het licht.

In 1979 was het bestuur overgegaan tot oprichting van een majorettecommissie. Deze werd in 1986 omgezet in de Jeugdcommissie. Vanaf die tijd werden ook de belangen van de drumband behartigd. In verband met een bestuurlijke reorganisatie werd de Jeugdcommissie in 1999 opgeheven. De taken werden herverdeeld over een aantal bestuursleden.

In 1980 werd de Muziekschool een gemeentelijke muziekschool, waarin Erato na een aantal moeizame jaren sinds 1982 weer deelneemt.

Op 23 maart 1987 droeg voorzitter Koelemeijer sr de voorzittershamer over aan zijn zoon. Ton Koelemeijer sr werd daarna op voordracht van het bestuur unaniem door de leden benoemd tot erevoorzitter van de muziekvereniging. Het eerste erelid van Erato.

Op 2 april 1988 benoemde de ledenvergadering haar eerste Leden van Verdienste. Benoemd werden Riet Koelemeijer, Vronie de Boer en Gerda van Leeuwen.

Gevorderde leerlingen, die nog niet meespelen in de fanfare, spelen sinds 1996 samen met jongere fanfareleden (en soms enkele geroutineerde muzikanten) in het B-orkest o.l.v. de dirigent van de fanfare. Sinds 2007 heet het B-orkest “”ALLES KIDS””.

Wegens zijn grote verdiensten als voorzitter van de Commissie Music Gala is Jos Konijn op 30 juni 2007 benoemd tot Lid van Verdienste.

Tijdens de Ledenvergadering van 2009 is Jan Rood, vanwege zijn 50-jarig lidmaatschap, benoemd tot Ere-lid van de vereniging.

Vanaf 1 januari 2010 is de vereniging gestopt met de majorettenafdeling. Ondanks vele pogingen de afdeling in stand te houden en de negatieve spiraal w.b. ledenverloop om te buigen is dit helaas niet gelukt.

Vanaf 1 augustus 2013 is de vereniging ook gestopt met de drumband. Dit oudste onderdeel van de vereniging (opgericht in 1957 door voetbalvereniging R.K.V.V.S.) was niet langer levensvatbaar. Een koerswijziging (met nieuw repertoire en nieuwe instrumenten) konden het ledenverloop niet stoppen, waardoor de vereniging wel moest stoppen met deze afdeling.

Maart 2017 stopte Ton Koelemeijer jr met zijn bestuurscarrière bij Erato. Vanwege zijn grote verdiensten (waaronder 30 jaar voorzitter) werd hij benoemd tot ere-lid van de vereniging.

Vanaf zomer 2018 is Muziekschool Opmeer opgeheven. In plaats daarvan ondersteunt Stichting Muziek Opmeer muzikale activiteiten in de gemeenschap, waaronder muzieklessen voor kinderen.

Door enkele gerichte ledenwerfacties groeide ALLES KIDS ook met zij-instromers: oud-leden die het instrument weer oppakten en leden die op latere leeftijd wilden beginnen. De naam ALLES KIDS werd daarom in 2024 gewijzigd in Leerorkest.