JANUARI

Maandag 7 januari: Eerste repetitie in het nieuwe seizoen.

Woensdag 9 januari: Bestuursvergadering bij Petra thuis.

Maandag 14, maandag 21 en maandag 28 januari:
 Dirigent Thomas Geerts was met zijn Brass Quintet op tournee in Florida. De repetities werden geleid door Harm Vuijk.

Zaterdag 19 januari: Serenade voor het 50-jarig bruidspaar Koenis – Niele. De serenade was gekocht op De Gemeenschapsveiling 2012 en werd gegeven om 11.00 uur ’s morgens. Temperatuur buiten -4, gevoelstemperatuur -10. Gelukkig bevroren er geen instrumenten, alleen de waldhoorn van Astrid liep af en toe vast. Na afloop een heerlijke Jägermeister van het bruidspaar om door te warmen.

FEBRUARI
Woensdag 5 februari 
vergaderde het bestuur bij Emmeke. Onder andere de Ledenvergadering werd voorbereid.

Zaterdag 9 februari 
stond de fanfare langs de route van de Carnavalsoptocht. Geen dweilende fanfare voor de optocht uit, dit i.v.m. de gladde weg en de gestaag neervallende motsneeuw. Toch een paar mooie optredens met veel positieve optredens. De jury beoordeelde onze aanwezigheid met de Pechprijs omdat we niet mee konden lopen.

Zondag 10 februari speelde de fanfare tijdens het Carnaval voor Gehandicapten. Tambour-Maïtre Yvonne had dit keer een andere rol: ze dirigeerde de fanfare kundig.

Maandag 18 februari was groot overleg over het project Piet the Lucky Postman. Aanwezig: bestuur, Thomas, het artistieke team en mensen van licht en geluid. Een goede bijeenkomst.

Zaterdag 23 februari 
bracht de fanfare een serenade aan bestuurslid Willy Beemsterboer die 40 jaar was getrouwd met haar Ben. De zeer goede bezetting, inclusief de aanwezigheid van dirigent Thomas Geerts, tekenden de waardering van de vereniging voor Wil.

Maandag 25 februari was de Ledenvergadering.

MAART
Dinsdag 5 maart bezochten bestuursleden de eerste bijeenkomst over het opzetten van een groot project “”Kinderen maken muziek””. 

Woensdag 13 maart vergaderde het bestuur bij Anita. Er is o.a. gesproken over een vernieuwde taakverdeling. Door de komst van Trees en het vertrek van Emmeke als bestuurslid, moest / kon er geschoven worden met taken. Verder uitgebreid aandacht voor de komende periode, terwijl ook de eerste plannen voor het volgende seizoen op de agenda stonden.

Vrijdag 29 maart vonden de jeugdvergaderingen plaats, in 2 sessies: 1 voor de jongste fanfarejeugd en 1 voor de iets oudere. Het werden goede gesprekken.

APRIL
Maandag 1 april werd er niet gerepeteerd i.v.m. Tweede Paasdag.

Woensdag 10 april vergaderde het bestuur bij Monique. Veel aandacht al voor het nieuwe seizoen.

Zaterdag 13 april gaf de fanfare een serenade (verkocht als “”huis-, tuin- en keukenconcert”” op De Gemeenschapsveiling 2012) aan mevrouw Truus Appel, die 86 jaar werd. Een dankbaar optreden, geheel onverwachts voor de jarige en haar familie. Als presentje hadden we ook 2 vrijkaarten voor het concert Piet, the Lucky Postman mee.

Maandag 15 en maandag 22 april waren er repetities met doorloop van het Postbodeproject. Aanwezig waren Willem Poortvliet, de verteller en Piet’s friends: koor en band. Het belooft een prachtige muziekavond te worden.

Donderdag 25 april was de generale repetitie van het project Piet, the Lucky postman. In OpStap een doorloop met alle medewerkenden, inclusief licht & geluid en beamer. Wat een top-avond. Jammer dat de kaartverkoop achterblijft bij het niveau van dit concert.

Vrijdag 26 april
 verzorgden fanfare en ALLES KIDS het concert Piet, the Lucky Postman. Een avond Spanbroeker cabaret, interactie met publiek, koor en band en fanfaremuziek van topniveau. Hulde aan Willem Poortvliet als Piet. Wat een rasentertainer.

Dinsdag 30 april werd een rustige Koninginnedag. Voor het eerst sinds mensenheugenis geen betrokkenheid van Erato bij Koninginnedagactiviteiten.

MEI
Zaterdag 4 mei speelde de fanfare tijdens de Dodenherdenking in Spanbroek. Stemmige koralen en het Wilhelmus bij het monument voor de gevallenen en een koraal en de taptoe door Menno bij de graven van de Engels piloten. Sophie dirigeerde een goede opkomst.

Dinsdag 14 mei vergaderde het bestuur bij Petra. De eerste ideeën voor het nieuwe seizoen zijn besproken. Verder is het eerste draaiboek voor het Pleinconcert op 23 juni vastgesteld.

Zaterdag 18 mei gaf de fanfare een serenade aan het 50-jarig bruidspaar Schouten.

Maandag 20 mei werd er niet gerepeteerd i.v.m. Tweede Pinksterdag.

JUNI
Woensdag 12 juni vergaderde het bestuur bij Ton thuis.

Zaterdag 22 juni
 was het jeugduitje.

Zondag 23 juni ging het Pleinconcert op het plein van de Bonifatiusschool niet door. De weersverwachting had het over regen, maar ook de wind en de temperatuur zorgden ervoor dat de doelstelling en de ideeën van dit concert niet helemaal uit de verf zouden komen. Omdat er geen binnenlocatie was, restte ons niet anders dan annuleren.

Zaterdag 29 juni deden enkele Erato-leden hafa-examens aan de Muziekschool. Egge Buijink (bariton, A), Thies Weel (bariton, A) en Maaike Steur (sopraansaxofoon, B) slaagden met glans voor hun diploma’s. Van harte gefeliciteerd.

JULI
Maandag 1 juli
 werd het muzikale seizoen afgesloten met de Slotavond. De laatste repetitie werd gebruikt als voorspeelavond van ALLES KIDS, leerlingen, fanfareleden én voor het laatste optreden van de slagwerkgroep v/h drumband. Het bestuur heeft het jammerlijke besluit moeten nemen om te stoppen met dit onderdeel van de vereniging. Ondanks vele pogingen tot ledenwerving, verandering van repertoire en instrumentarium, beeldvorming enz. is het niet gelukt om de drumband levensvatbaar te houden. Wil sprak de laatste instructeur Floris toe en dankte hem voor zijn inzet voor de vereniging. Aan hem heeft het zeker niet gelegen.

De vereniging is op vakantie t/m 19 augustus

AUGUSTUS
Maandag 19 augustus
 begonnen de repetities van het nieuwe seizoen.

SEPTEMBER
Zondag 1 september 
bereikte ons het trieste bericht dat fanfarelid Paula Langedijk na een slopende ziekte is overleden. We wisten dat de krachten van Paula hard achteruit gingen, maar toch kwam het bericht nog onverwacht. Op verzoek van Richard én Paula zal de fanfare medewerking verlenen aan de afscheidsviering, vrijdag 6 september.

Maandag 2 september stond het repertoire voor de afscheidsviering op de lessenaars. Dankzij de saamhorigheid van de vereniging en de bereidheid om een stapje extra te zetten, is muziek uit heel Noord-Holland gehaald, gekopieerd en bijgeschreven om vanavond te kunnen repeteren.

Donderdag 5 september werd extra gerepeteerd voor de afscheidsviering. Wederom een bijna voltallige bezetting.

Vrijdag 6 september was de afscheidsviering voor Paula Langedijk. In de Bonifatiuskerk speelde de fanfare veel koralen en ook muziek die bij Paula hoorde: The Rose, Ave Maria, Rood, Pastorale en meer. Veel positieve reacties van kerkbezoekers, een goed gevoel van het orkest dat we dit konden doen. Kippenvel toen Richard het orkest persoonlijk beloonde met applaus dat door een stampvolle kerk werd overgenomen.

Zaterdag 21 september speelde de fanfare een aantal nummers tijdens de Burendag van De Schakel. Altijd leuk om te doen voor dit dankbare publiek.

Maandag 30 september was het eerste Happy Hour: na de repetitie gezellig met elkaar een borreltje drinken om Erato-zaken, het weer en andere belangrijke zaken te bespreken. Een geslaagd experiment. De bugels verzorgden de catering en legden de lat meteen hoog voor de volgende groep, de trompetten en trombones.

OKTOBER
Zaterdag 5 oktober 
deed Erato mee aan De Gemeenschapsveiling. Veel Erato-vrijwilligers werden ingezet, veel Erato-kopers kwamen ook naar de veilingavond. In het prachtige eindbedrag van € 36.405 zit ongetwijfeld ook een mooi bedrag voor Erato.

Woensdag 9 oktober 
vergaderde het bestuur bij Petra thuis. Er is o.a. gesproken over het naderende Koffieconcert, maar ook de eerste ideeën van het Filmconcert op 4 april lagen op tafel. 

NOVEMBER
Zondag 3 november
 verzorgden fanfare en ALLES KIDS een geslaagd Koffieconcert in partycentrum OpStap. Het publiek genoot van de première van “”A sunny overture”” van dirigent Thomas Geerts, “”Cassiopeia””, ALLES KIDS en de rest van het programma.

Zondag 17 november deed de fanfare in een prima bezetting mee aan de Intocht van Sinterklaas. Gezeten op een open wagen ging de optocht van de Sint achter de muziek van Erato aan. DECEMBER
Woensdag 11 december
 vergaderde het bestuur bij Ton thuis. Er werden plannen gemaakt voor het Filmconcert en de Ledenwerfactie.

Zaterdag 14 december speelden fanfare en ALLES KIDS tijdens het weekend Aartswoud in kerstsfeer een kerstconcert in de tuin van de familie Deutekom. Een sfeervol optreden.

Zondag 22 december speelde ALLES KIDS kerstmuziek in tuincentrum De Boet. Een gezellig optreden, ondanks dat Thomas er niet bij kon zijn.

Dinsdag 24 december verzorgde de fanfare de muzikale klanken tijdens de Kerstavondviering in de hervormde kerk in Hoogwoud. Het orkest begeleidde de samenzang, maar kon ook schitteren in een aantal eigen nummers. Mede dankzij Erato werd het een mooie viering.

Maandag 30 december waren er geen repetities meer. 2013 zit er op. Tot 2014.