Maandag 5 januari was de eerste repetitie na de kerstvakantie. De fanfare repeteerde in dorpshuis De Torenschouw in Opperdoes, zodat het slagwerk van Opperdoes (en de slagwerkers van Opperdoes) kon worden ingezet, ALLES KIDS had nog even geen repetitie en de leerlingen van Erato’s Eigen Opleiding hadden les in ’t Ruimteschip. Ook in 2015 gaat de muziek door.

Zaterdag 10 januari verzorgde de fanfare het tweede deel van het Nieuwjaarsconcert georganiseerd door fanfare Tavenu – Opperdoes. Een geslaagd concert waarbij goed werd gemusiceerd. We lieten ons van onze beste kant zien en horen.

Maandag 12 januari werd een nieuwe repetitielocatie uitgeprobeerd. Na een oproep in de regionale bladen kwamen verschillende reacties binnen bij het bestuur. Als eerste werd ervoor gekozen om de kantine van voetbalvereniging HOSV uit te proberen. ALLES KIDS en fanfare werden warm welkom geheten door bestuursleden van HOSV die er alles aan hadden gedaan het ons naar de zin te maken. En eerlijk is eerlijk: het beviel prima. Qua akoestiek was het goed, HOSV wil veel doen om ons te helpen, incl. bouwen van een instrumentenopslag. Kortom: een positief gevoel. Het bestuur beraadt zich verder.

Woensdag 15 januari vergaderde het bestuur bij Anita. Gesproken is o.a. over de huisvesting bij HOSV. Besloten is om met het bestuur van HOSV in gesprek te gaan om de huisvesting officieel te maken.

Maandag 19 januari werd een Solistenavond georganiseerd. In de leshal van basisschool ’t Ruimteschip namen bijna alle leden van ALLES KIDS en fanfare aan deze avond deel, vaak in verrassende formaties. Een geslaagde avond.
Na de pauze repeteerde de fanfare voor de Avondwake van Wout Appel, het overleden Lid van Verdienste.

Dinsdag 20 januari verzorgde de fanfare de muziek bij de Avondwake van Wout Appel sr. Wout was jarenlang lid van de fanfare, een periode secretaris en na zijn vertrek uit het orkest vanwege zijn ziekte bleef hij enthousiast volger van de vereniging. Daarnaast was hij, met zijn Apple-computer, grondlegger van de automatisering van de Eratoveilingen. Zijn systeem werd basis voor de automatisering van De Gemeenschapsveilingen.

Maandag 26 januari maakte Erato kennis met de kandidaat-Maestro’s. Saskia Kuin (leerkracht groep 8 Bonifatiusschool), GertJan Nijpels (burgemeester Opmeer), Antoinet Schuit (supervrijwilliger bij vele organisaties) en Rein de Wit (voorzitter VVS’46) zullen naar het voorbeeld van het televisieprogramma met elkaar de strijd aangaan om de titel Maestro Spanbroek 2015. De kandidaten dirigeerden een koraal en er zijn afspraken gemaakt over de voortgang. 

FEBRUARI
Zondag 8 februari
 gaf de fanfare een serenade aan mevr. Appel. Haar buurman had op De Gemeenschapsveiling een Valentijnsaubade gekocht, die hij voor zijn 80-jarige buurvrouw wilde inzetten.

Zaterdag 14 februari liep de fanfare als dweilorkest mee in de carnavalsoptocht door ’t Darsgat. Ondanks dat de route was ingekort, bleef de tijdsduur dezelfde. Een mooie route bij mooi weer, het publiek leek wel iets minder dan voorgaande jaren.

Zondag 15 februari reed de fanfare mee op de wagen van Peter Bleeker in de laatste carnavalsoptocht door Dieringerdurp. Na deze optocht nog een optreden bij het Carnaval voor Gehandicapten in Opmeer. 

Woensdag 18 februari vergaderde het bestuur bij Trees thuis. Gesproken is o.a. over het Maestroconcert en enkele ontwikellingen na de brand.

Zaterdag 21 februari verzorgde Thomas een dirigeerclinic voor de vier kandidaat-Maestro’s. De eerste dirigeerbeginselen werden doorgenomen. “Dirigeren is zo lastig, maar het is zo leuk om te doen” was een reactie van een kandidaat.

Maandag 23 februari kwam kandidaat Rein de Wit zijn nummers met het orkest dirigeren.

MAART
Maandag 2 maart
 kwam kandidaat Saskia Kuin haar nummers dirigeren.
Na de pauze werd de Ledenvergadering gehouden. De officiële stukken werden doorgenomen en goedgekeurd, Ton Koelemeijer / Karin Rook / Anita Huisman herkozen in het bestuur. Paula Dekker kreeg een bonds-onderscheiding voor haar 40-jarig lidmaatschap. Verder veel aandacht voor hoe de vereniging zich kan presenteren in de gemeenschap. Ledenwerving, strijd tegen de vooroordelen blijven belangrijke zaken voor de toekomst. Een goede vergadering.

Maandag 9 maart kwam kandidaat GertJan Nijpels zijn Maestro-nummers repeteren, maandag 16 maart deed kandidaat Antoinet Schuit dit.

Woensdag 18 maart  vergaderde het bestuur bij Monique. Met name de lopende zaken werden doorgenomen.

Maandag 23 maart en maandag 30 maart kwamen resp. Saskia en Antoinet en GertJan en Rein hun nummers nogmaals doornemen met het orkest.

APRIL
Maandag 6 april
 was er geen repetitie i.v.m. Tweede Paasdag.

Maandag 13 april was de Generale Repetitie voor het Maestro-concert. Alle dirigenten, ook de jeugdburgemeesters die ALLES KIDS zouden dirigeren, kwamen nog één keer voor het orkest. Een goede repetitie die veel belooft voor het concert.

Woensdag 15 april was de bestuursvergadering bij Karin thuis. De eerste plannen voor het nieuwe seizoen werden gemaakt, de rest van het seizoen werd besproken.

Zondag 19 april werd Maestro Spanbroek 2015 gehouden. Een meer dan goed-gevulde Bonifatiuskerk, waar veel mensen zaten die voor de eerste keer bij een Eratoconcert aanwezig waren, genoot van een gevarieerde muziekmiddag. In de presentatie van Femke Soederhuizen en met beelden van Ottavio Kuip lieten de vier kandidaat-Maestro’s zich van hun beste kant zien. Soms liepen nummers geheel uit de hand, andere nummers werden zeer muzikaal gedirigeerd. De jury (Lotte Hoebe, Marijke Braber en Thomas) kozen uiteindelijk Saskia Kuin tot Maestro Spanbroek 2015. Een mooie middag.

Maandag 20 april, “”the day after”” werd nog nagenoten van het Maestro-concert. Een topper in de Erato-historie. Maestro’s Saskia en Antoinet kwamen met koek de pauze bezoeken om ook nog even na te praten. Maar ook: knoppen om en voorbereiden op Koningsdag volgende week.

Woensdag 22 april vond voor de eerste keer het zg. Wognums Overleg plaats. Op initiatief van Ons Genoegen – Wognum komen enkele keren per jaar bestuursleden van muziekverenigingen bij elkaar voor overleg. Doel: bekijken wat we van elkaar kunnen leren, wat we van elkaar kunnen lenen. Een goed initiatief.

Donderdag 23 april startte docent Michael de Graaf trompetlessen voor groep 5 van basisschool ’t Ruimteschip.

Maandag 27 april was het ook Koningsdag nieuwe stijl voor Erato: Fanfare en ALLES KIDS openden de Koningsdag op het VVS-terrein met een Oranjeconcert. Veel waardering voor de nieuwe opzet.
’s Avonds was er geen repetitie.

MEI
Vrijdag 1 mei 
repeteerde de fanfare ter voorbereiding op het Ot&Sienfestival,  9 mei. Een matige bezetting.

Maandag 4 mei deed Erato mee aan de Dodenherdenking bij het monument aan de hertog Willemweg en de oorlogsgraven op de begraafplaats. Sophie dirigeerde de fanfare bij de koralen, Menno speelde een prachtige taptoe.
Vanwege de Dodenherdenking geen repetitie.

Vrijdag 8 mei
 nogmaals een repetitie op vrijdag. Ook deze keer geen volledige bezetting.

De fanfare nam 9 mei deel aan het Ot & Sienfestival in Twisk. Het festival werd mede georganiseerd in het kader van 10-jarig bestaan van het NHHFO, het Jeugdfanfareorkest waarvan Erato een van de moederverenigingen is. Ondanks de gebrekkige voorbereidingstijd toch een geslaagd optreden. Op de bok nog één keer Maestro Saskia Kuin.
Waarschijnlijk vanwege het weer kon de publieke belangstelling voor zowel festival als ons optreden beter. We speelden als laatste van vier orkesten, maar bijna niemand bleef luisteren. Jammer.

Woensdag 27 mei vergaderde het bestuur. Veel lopende zaken werden afgehandeld, de eerste ideeën voor het nieuwe seizoen werden doorgenomen.

Vrijdag 29 mei vond de afsluiting van het Trompetproject op ’t Ruimteschip plaats. Enthousiast is er door kinderen van groep 5 trompletles gevolgd. Dit resulteerde in een prachtige muziekmiddag o.l.v. Michael voor een volle aula met belangstellende kinderen en ouders. Twee kinderen gaan tot de zomervakantie door. 

JUNI
Woensdag 3 juni
 deden Justen (trompet), Dieuwe (bugel) en Mara (cornet) theorie-examen voor diploma A. Ze slaagden alle drie. In het najaar gaan ze op voor de praktijk.

Zaterdag 6 juni fietsen 8 Eratoleden de Rabo fietstocht. Op deze manier verdienden ze € 250 voor de verenigingskas. 

Zaterdag 13 juni deed Tom Buijink (trompet) examen voor praktijk B-diploma. Hij slaagde met mooie cijfers. Tom: van harte.

Woensdag 17 juni vond het tweede Wognums Overleg plaats. Er werden ervaringen gedeeld over succesvolle ledenwerfacties. Ook wordt gekeken naar een website waar informatie en snelle vragen gedeeld kan worden.

Maandag 22 juni sloten fanfare en ALLES KIDS het muzikale seizoen af met een concert in Zandhove. We zouden eigenlijk buiten spelen, maar door het weer (vooral de wind) weken we uit naar binnen. Het werd een leuke afsluiting met enthousiast publiek. Zeker voor herhaling vatbaar. 
Na afloop ging de fanfare naar de HOSV-kantine om met een borreltje en een hapje het seizoen af te sluiten. 

Woensdag 24 juni deed Kim Mooij (alt-saxofoon) examen voor haar A-diploma. Theorie en praktijk werden gehaald. Kim: van harte.

Donderdag 25 juni overlegde het bestuur met Thomas. De stand van zaken binnen fanfare en ALLES KIDS werd doorgenomen, het seizoen geëvalueerd en het programma voor het nieuwe seizoen vastgesteld.

AUGUSTUS
Maandag 17 augustus
 startten de repetitie in het nieuwe seizoen.

SEPTEMBER
Woensdag 9 september
 vergaderde het bestuur bij Ton thuis. De start van het seizoen en de eerste activiteiten werden besproken.

Donderdag 17 september was er overleg over de Kolfmarothon bij De Linde. Ton vertegenwoordigde Erato.

Zondag 20 september was bestuurslid Anita Huisman 25 jaar getrouwd. De voorzitter verraste haar met een grote bos bloemen. Een serenade hoefde Anita niet, alhoewel ze die wel verdiende.

OKTOBER
Zaterdag 3 oktober 
vond de jaarlijkse Gemeenschapsveiling plaats. Erato neemt als vaste partner deel en levert een aantal vaste vrijwilligers. Het werd een mooie avond met een prima opbrengst. Een stukje Erato-geschiedenis kwam wel ten einde: afslager Piet Burger sloeg voor de laatste keer af.

Vrijdag 23 en vrijdag 30 oktober repeteerde ALLES KIDS samen met Crescendo, the Next Generation in De Weere. ook de maandagen 19 en 26 oktober gebeurde dit, maar dan in Opmeer. Dit ter voorbereiding op het Halloweenconcert in Pardoes.

Woensdag 28 oktober  vergaderde het bestuur bij Petra.

Zaterdag 31 oktober verzorgde de fanfare een concert tijdens de Kolfmarathon die werd gehouden in café De Linde – Opmeer. Deze marathon had als doelstelling o.a. het inzamelen van geld voor de fanfare. De organisatie wilde hiermee Erato een hart onder de riem steken na de brand. Een mooi gebaar. Het concert? We hebben wel eens beter gespeeld, maar het publiek reageerde enthousiast.

NOVEMBER
Zondag 1 november 
organiseerde Erato voor de basisschooljeugd het eerste Welcome to Halloweenconcert. De zaal van Pardoes was omgetoverd in Halloweensferen waarin verteller Saskia Kuin het publiek (veel publiek, er moesten stoelen bij) het verhaal van Halloween vertelde. Het verhaal werd muzikaal omlijst met muziek door ALLES KIDS en Crescendo, the Next Generation onder leiding van Thomas. Ton Koelemeijer was acteur, Lotte en Jeline Hoebe zongen het bevrijdende Sint Catharinalied.

Zondag 15 november reed de fanfare mee in de Intocht van Sinterklaas. Ondanks de dreigende regen verliep het vrij droog. Een goede opkomst ook.

Vrijdag 20 november nam de fanfare deel aan het Druiffestival in Midwoud. De jury gaf een positief oordeel over ons optreden en kon horen dat er hard gewerkt was aan samenspel en klank. Een compliment voor Thomas.

DECEMBER
Maandag 21 december
 was er geen repetitie voor ALLES KIDS. De fanfare repeteerde wel en had na afloop een gezellig Happy Hour met hapjes bij de start van de kerstvakantie. 

Maandag 28 december
 is er geen repetitie vanwege de kerstvakantie.