JANUARI
Maandag 6 januari was de eerste repetitie in het nieuwe kalenderjaar.

Donderdag 9 januari kwam de werkgroep Feestend het Jaar rond bij elkaar. Tijdens De Gemeenschapsveiling is een muzikale, gezellige avond verkocht waarbij de kopers in één avond alle jaarfeesten meemaken. De werkgroep bruist van ideeën.

FEBRUARI
Zaterdag 22 februari
 ging de deelname van Erato aan de carnavalsoptocht niet door. De hevige storm zorgde voor te gevaarlijke situaties op de wagen.

Woensdag 25 februari vergaderde het bestuur.

MAART
Maandag 16 maart 
ging Erato door de ontwikkelingen van het corona-virus op slot. Even geen repetities, lessen voor leerlingen die via internet worden gegeven, afgelasten van naderende concerten. 

APRIL
Maandag 27 april, Koningsdag, 
geen activiteiten met opening door Erato. Wel speelde een aantal Erato-leden in de voortuin het Wilhelmus.

MEI
Maandag 4 mei 
speelde Menno de Taptoe vanaf de kerktoren van t Kerkhuys. Dit was een mooi alternatief bij het ontbreken van de officiële Dodenherdenking. Ook elders in het dorp speelden Erato-leden de Taptoe in de achtertuin of op het balkon.

Maandag 11 mei organiseerde Thomas i.s.m. het bestuur een digitale Meet-quiz. Veel leden deden mee.

Dinsdag 19 mei vergaderde het bestuur. Ton praatte vanuit de Stuurgroep Muziek Opmeer bij over de stand van zaken rond de muzieklessen en ideeën voor activiteiten.

JUNI
Maandag 8 juni 
startten corona-proof de repetities. Het orkest was opgesplitst in twee groepen die ieder een uur repeteerde. Ook ALLES KIDS kon weer starten.

Dinsdag 16 juni vergaderde het bestuur.

Maandag 29 juni werd het seizoen afgesloten. Thomas sloot zijn trompetproject op de Bonifatiusschool af met een presentatie voor ouders, de beide orkesthelften presenteerden hun muziekstukken aan elkaar en de Ledenvergadering vond plaats. 
In de achterliggende coronatijd verzorgde Nick Hoogland op de Bonifatiusschool een saxofoonproject, deed Thomas datzelfde met een trompetproject (beide onder inspiratie van Muziek Opmeer); Thomas verzorgde op de maandagen digitale privélessen aan leden, vooral ritmische oefeningen.

AUGUSTUS
Maandag 10 augustus 
werden de repetities hervat, een week eerder dan gepland om ons voor te bereiden op de Kerkhuys Zomertoer. Naast drie maandagen is er ook extra gerepeteerd op vrijdag 21 en 28 augustus. Zaterdag 29 augustus hebben vrijwilligers van Erato en Kerkhuys de witlofschuur omgetoverd in een concertzaal-voor-één-keer.

Zondag 30 augustus organiseerde het Kerkhuys ‘de Zomertoer’. Na een periode van lockdown mag er weer worden opgetreden voor beperkt publiek (maximaal 30 personen), maar toch: we mogen weer. Op vier verschillende locaties in het dorp maakten vier muziekensembles muziek. De optredens duurden 30 minuten, waarna het publiek doorging naar de volgende locatie. Erato had 2 repertoires die dus beide 2x werden uitgevoerd. Een mooie muziekmiddag, waarbij veel publiek verrast reageerde op ons optreden.

OKTOBER
Zaterdag 11 oktober
 overleed ere-voorzitter en Erato-oprichter Ton Koelemeijer sr. Een ensemble van de fanfare met Thomas speelde enkele koralen tijdens zijn afscheidsviering in het mortuarium in Heerhugowaard op 16 oktober.

NOVEMBER
Door de (tijdelijk) verscherpte corona-maatregelen werd er niet gerepeteerd op maandag 16 en 23 november. Toevallig was er op maandag 9 november een discussie geweest over de stand van zaken: Waar repeteren we voor? Waar halen we het plezier vandaan? Hoe houden we het vlammetje brandend? Besloten werd toen om door te gaan met repeteren, maar ons te buigen over licht, ensemblerepertoire. Zelf optredens organiseren blijkt niet mogelijk, verzoeken om optredens worden per geval bekeken en zijn o.a. afhankelijk van de corona-beperkingen en de beschikbaarheid van de leden, zeker nu leden vanwege werk  en leeftijd moeite hebben met het samen spelen.

DECEMBER
En toen werd het december en ging Nederland weer in een, nu aangescherpte, lockdown. Op initiatief van Thomas zette Erato een thuis-versie van het ABBA-nummer ‘Happy New Year’ op Facebook en op de website. Ieder speelde zijn of haar partij thuis in en nam dat op via de mobiele telefoon. Van al die filmpjes maakte Thomas vervolgens een prachtig filmpje die nog goed klonk ook. Veel positieve reacties waren het gevolg.