JANUARI
Maandag 6 januari beginnen de repetities weer. Een bestuursdelegatie overlegde met een vertegenwoordiging van Zang & Vriendschap over het concert op 4 april.

Zaterdag 11 januari was de Jeugdvergadering. De jeugdleden overlegden met bestuursleden Karin en Trees over de gang van zaken binnen ALLES KIDS en fanfare. Er kwamen veel goede punten uit die zijn besproken binnen het bestuur en met Thomas.

Woensdag 22 januari vergaderde het bestuur bij Anita thuis. De Ledenvergadering werd voorbereid, het draaiboek voor 4 april krijgt vorm. Veel punten konden worden ingevuld, actiepunten werden verdeeld. Het belooft een mooi concert te worden.

FEBRUARI
Maandag 17 februari was de Ledenvergadering. Naast het goedkeuren van de jaarstukken besloot de vergadering om in het najaar op concours te gaan. Ook werden afspraken over de repetities richting 4 april besproken en aangescherpt door de leden. Een goede vergadering. Fanfarelid Corina Koelemeijer kreeg de zilveren federatieve onderscheiding omdat ze 25 jaar lid is, voorzitter Ton Koelemeijer kreeg bloemen omdat hij 45 jaar lid is van de vereniging.

MAART
Zaterdag 1 maart liep de fanfare mee als dweilorkest in de carnavalsoptocht door ’t Darsgat. Een goede opkomst en goed weer zorgden voor een mooi optocht.

Zondag 2 maart waren er twee optredens met Carnaval. Eerst reden we mee op de wagen van Peter Bleeker in de optocht door Hoogwoud, vervolgens speelden we een aantal polonaises bij het carnaval voor gehandicapten bij het Carnaval in ’t Darsgat.

Vanaf 3 maart verzorgde Thomas trompetlessen aan groep 5 van basisschool ’t Ruimteschip. De school hield een muziekproject die werd afgesloten op
vrijdag 21 maart met een presentatie waar ALLES KIDS en fanfareleden ook aan meewerkten.

Woensdag 5 maart was er bestuursvergadering bij Willy thuis. Er werd al kort vooruit gekeken op het volgende schooljaar en het draaiboek voor het Filmconcert werd doorgenomen.

Zaterdag 8 maart hield de fanfare een repetitiezaterdag ter voorbereiding op het Filmconcert. Onder leiding van Thomas en gast-dirigent Rolf Hoogenberg werden met name de nummers voor het gezamenlijke optreden met Z&V doorgenomen. Een goede dag.

Maandag 17 maart was de eerste gezamenlijke repetitie met Zang & Vriendschap. Het eerste contact met het koor verliep meteen positief. De schwung zat er meteen goed in.

Maandag 31 maart was de tweede gezamenlijke repetitie met Z&V. Het concert nadert, de contouren worden duidelijk.

APRIL
Donderdag 3 april was de Generale Repetitie met doorloop voor het concert Hollywood meets Broadway. Met Selwin Langedijk achter de knoppen en Harry Scheringa voor de beelden werd steeds duidelijker dat het een prachtig concert moet kunnen worden.

Vrijdag 4 april was het concert Hollywood meets Broadway. Zonder de door ziekte afwezige voorzitter Ton Koelemeijer, maar voor een bomvolle zaal (er moesten stoelen worden bijgezet) maakten de fanfare, ALLES KIDS en de musicalvereniging er een geweldige muziekavond van. Het publiek heeft genoten van muziek, beelden en theater van Z&V.

Zaterdag 5 april bracht de fanfare een serenade voor bugelist Paula Dekker die 50 jaar werd. 

Zaterdag 26 april speelde de fanfare bij de opening van Koningsdag en bij het vlaghijsen op het VVS-terrein. Een matige bezetting.

MEI
Zondag 4 mei speelde de fanfare bij de Dodenherdenking bij het monument aan de hertog Willemweg en bij de oorlogsgraven op het kerkhof bij het Kerkhuys. Menno speelde de taptoe. Alles is vastgelegd voor de regionale tv. Mooie beelden.

Zaterdag 17 mei vergaderde het bestuur met Thomas. Het seizoen werd geëvalueerd en het nieuwe seizoen gepland. Vooral de voorbereiding op het naderende concours werd doorgenomen en gepland.

Woensdag 22 mei vergaderde het bestuur bij Karin thuis. Het einde van het seizoen werd besproken, het Pleinconcert georganiseerd.

JUNI
Maandag 9 juni werd er niet gerepeteerd i.v.m. Tweede Pinksterdag.

Donderdag 12 juni deden Femke Klaver (bugel) en Tom Buijink (trompet) theorie-examen voor het B-diploma. Beide slaagden, opgeleid door Thomas, met resp. 7,5 en 9,5.

Vrijdag 20 juni werd er extra gerepeteerd voor het Pleinconcert.

Zaterdag 21 juni deed Femke Klaver praktijkexamen voor het B-diploma. Ze slaagde.

Zondag 22 juni werd het muzikale seizoen afgesloten met een Pleinconcert door fanfare en ALLES KIDS op het plein van de Bonifatiusschool. Een geslaagd concert met lekker veel publiek dat genoot van een aantal toppers van het afgelopen seizoen. Voorzitter Ton Koelemeijer presenteerde met het hijsen van de Eratovlag het nieuwe logo. Na afloop ging de vereniging barbecueën in de tuin van Anita.

AUGUSTUS
11 augustus
 startten de repetities. De fanfare begon met groepsrepetities als voorbereiding op het naderende concours.

SEPTEMBER
Zaterdag 20 september hield de fanfare een repetitiedag in Petten. Onder leiding van Kim Hoogendijk (voor de saxofoons), Rolf Hoogendijk (laag koper) en thomas (hoog koper) is ’s morgens in groepen gewerkt aan de concoursnummers. Na de lunch (met voor velen een wandeling richting strand) werd er tutti gerepeteerd. De dag werd afgesloten met een gezamenlijk snack uit de plaatselijke snackbar. Een vruchtbare dag met een bezetting die beter kan.

Woensdag 24 september vergaderde het bestuur bij Petra. Het nieuwe seizoen werd doorgenomen, de organisatie rond het concours verder voorbereid.

OKTOBER
Vrijdag 3 oktober was de eerste extra repetitie richting concours.

Zaterdag 4 oktober vond De Gemeenschapsveiling plaats. Ook Erato was met veel vrijwilligers en bezoekers goed vertegenwoordigd en plukt een graantje mee uit de opbrengst van ruim € 28.000.

Vrijdag 10 oktober, vrijdag 17 oktober: extra repetities.

Woensdag 22 oktober vergaderde het bestuur bij Wil. De eerste plannen voor nieuwe ledenwerfacties zijn besproken.

Vrijdag 24 oktober was een Try-Outconcert in theater De Binding in Zuid-Scharwoude. Samen met de fanfares Hou & Trouw – Heerhugowaard en Sursum Corda – Andijk werden de nummers voor concours of WestFrieslandFestival voor publiek gespeeld. Een goede avond, waarop we verder kunnen bouwen. Ook vanavond: geen volledige bezetting.

Zaterdag 25 oktober bracht de fanfare een serenade aan Richard Langedijk die 50 jaar is geworden. Een goede bezetting voor dit fanfarelid symboliseerde de warme gevoelens van Erato voor Richard. Van harte!

NOVEMBER
Vrijdag 7 november was de Generale Repetitie voor het concours. Voor een aantal supporters werden eerst de concoursnummers op een rijtje gezet, waarna Thomas de puntjes op de i wilde zetten.

Zaterdag 8 november namen we deel aan het concours in het Zaantheater – Zaandam. Met de nummers Concordia – Eric Swinkels en Rivierencyclus – Malando / Kees Vlak scoorden we 76,75 punten en een 2e prijs. Velen waren tevreden: we weten waar we staan, anderen iets minder tevreden: je wilt een 1e prijs op het concours. Er zijn grote muzikale stappen gemaakt en daar was het ons ook om te doen.

Zondag 16 november ging de geplande intocht van Sinterklaas voor Erato niet door. Door de hevige regens vonden we het niet verantwoord om instrumenten en leden de weg op te sturen. De Sintocht ging wel door.

DECEMBER
Donderdag 4 december werden we opgeschrikt door het nieuws dat onze repetitie-accommodatie bij Robatax door brand compleet is weggevaagd. Niet alleen zijn we de repetitieruimte kwijt, ook onze instrumentenopslag, al het fanfare-slagwerk, een deel van het muziekarchief en het complete secretariaatsarchief vanaf de oprichting.

Donderdagavond 4 december  kwam het bestuur al bij elkaar om te kijken hoe we verder moeten. Er zijn twee sporen: korte en lange termijn. Voor de korte termijn is gesproken over de lopende projecten, een (tijdelijke) repetitieruimte; voor de lange termijn over een nieuwe repetitieplek, gesprekken met de verzekering en de plannen verderop in 2015. Weliswaar aangeslagen, maar vol goede moed gaan we verder.

Maandag 8 december repeteerden we in het restaurant van De Pyramide. Dankzij de opa van Justen, die het restaurant beheert, konden we daar terecht tot we een nieuwe plek hebben gevonden. Grote dank! Kees Molenaar heeft zijn eigen drumstel mee, zodat ook dat verder kan. Dankzij snelle acties van buurtverenigingen, uitgeverijen Molenaar (gratis!) en De Haske hadden we ook op tijd de muziek voor gastspelers en leden die hun muziek bij Robatax hadden liggen op de lessenaar. Er wordt hard meegeleefd met Erato, hartverwarmend.

Woensdag 10 december vergaderde het bestuur volgens planning. Natuurlijk stonden ook acties na de brand op de agenda. Maar ook de voortgang van projecten als Nieuwjaarsconcert in Opperdoes en het Maestroconcert werden besproken.


Zaterdag 13 december deed ALLES KIDS & friends mee aan het Leerlingenorkestenfestival in Opperdoes. Een mooi optreden, goed beoordeeld door jurylid Lieuwe de Jong.

Maandag 29 december
 was de laatste repetitie van dit kalenderjaar.