Maandag 15 april kwam Claudia Herrbeck aan het begin van de repetitie het PlekZat!-orkest toespreken.

Als vertegenwoordiger van de Rabobank kwam zij de vereniging verblijden met een cheque uit het Rabobank Coöperatiefonds van maar liefst € 4500. Een bedrag waar de vereniging ontzettend blij mee is. Een project als PlekZat! kan een vereniging als Erato alleen maar realiseren dankzij de steun van fondsen en sponsoren.

We zeggen de Rabobank dan ook grote dank. Nadat bestuurslid Petra Zon de cheque in ontvangst had genomen, kon Claudia zelf al horen wat er op het repertoire staat. Ze verklaarde bij het verlaten van het repetitielokaal het jammer te vinden dat ze nooit zelf een instrument heeft leren spelen. Volgens de Erato-leden is het daarvoor nooit te laat.