JANUARI
Maandag 2 januari  was de eerste repetitie in het nieuwe jaar. Dat we er met elkaar maar weer een mooi en muzikaal van mogen maken.

Dinsdag 10 januari
 stond weer een brainstormsessie over muziekonderwijs na de Muziekschool gepland. De contouren worden steeds duidelijker. Er blijft plaats (en geld) voor Erato-plannen en -projecten.

Maandag 16 januari vond een brainstormsessie plaats voor het Galaconcert in juni. Een goed-gevulde ronde tafel dacht mee, praatte mee. Er kwamen goede ideeën op tafel die verder uitgewerkt gaan worden.

Woensdag 18 januari vergaderde het bestuur bij Petra thuis. De organisatie van het Galaconcert werd besproken, taken werden verdeeld. Verder aandacht voor het Koffieconcert en de naderende Ledenvergadering.

Maandag 30 januari
 repeteerden we onder leiding van Rolf Hoogenberg, Thomas was op vakantie. HOSV had een verrassing: dankzij de Club van 100 is de verlichting van de kantine vernieuwd en repeteren we nu met prachtig licht.

FEBRUARI
Zondag 12 februari gaf de vereniging een Koffieconcert. In een gevarieerd non-stop-programma soleerden verschillende Erato-leden en werden zij begeleid door het orkest. Natuurlijk ook enkele fanfarenummers, zonder solist. De solisten: Monique Bakker (bugel), Paula Dekker (bugel), Justen Groot (trompet), Ton Koelemeijer (tenorsax), Kim Mooij (altsax), Menno Nieuwhof (trompet), Maaike Steur (sopraansaxofoon), Astrid en Mara Weel (bugel). De publieke belangstelling was goed, ondanks de slechte weg: die nacht had het hard gesneeuwd.

Woensdag 15 februari 
vergaderde het bestuur bij Monique (haar ouders). Het was de laatste bestuursvergadering van Ton.

Zaterdag 25 en zondag 26 februari deed de fanfare twee keer mee aan het Carnaval in ’t Darsgat. Zaterdagmiddag reden de muzikanten voorop in de optocht op de platte kar, zondagmiddag werd de polonaise geopend bij het carnaval voor gehandicapten in café ’t Koetje.

MAART
Vrijdag 3 maart startte Thomas het trompetproject op de Bonifatiusschool. Gedurende vier weken krijgen kinderen van groep 5 een half uur trompetles. Het project wordt op 24 maart, 13.15 uur, afgesloten met een presentatie voor ouders, grootouders en supporters. Vervolgens start het volgende project. Twee succesvolle projecten, helaas geen nieuwe leerlingen.

Vrijdag 3 maart 
ook gaf de fanfare een Huiskamerconcert voor de 50-jarige penningmeester Petra Zon. Onder leiding van Thomas speelde de fanfare op verzoek van de jarige “”The Eagles in concert””. Voor Petra geen verrassing: met maatje Corina had ze alles zelf geregeld en geregisseerd.

Maandag 13 maart was de Ledenvergadering. Belangrijkste moment: voorzitter Ton Koelemeijer legde na 30 jaar de voorzittershamer neer en is geen bestuurslid meer. Er is nog geen officiële opvolger, voorlopig worden de bestuurstaken verdeeld over de overige bestuursleden. Bij zijn afscheid werd Ton benoemd tot ere-voorzitter van de vereniging. Eerst leidde hij de leden door de vergadering. De jaarstukken werden goedgekeurd, penningmeester Petra Zon en bestuurslid Astrid Weel werden benoemd voor een nieuwe termijn en er waren bloemen voor de jubilarissen Ilse Vet (15 jaar lid); Anneke Metzger, Menno Nieuwhof (25 jaar); Willy Beemsterboer, Richard Langedijk (35 jaar lid); Wout Appel, Emmeke Molenaar, Trees Konijn (40 jaar); Sjef Langedijk (45 jaar).

Woensdag 22 maart  was de eerste bestuursvergadering zonder Ton. De taken werden verdeeld, Paula Dekker schoof aan als kandidaat-bestuurslid.

Zaterdag 18 en 25 maart speelde de fanfare het Wilhelmus bij de huldiging van de Nederlandse Kampioen Kolven voor resp. dames en heren.

APRIL
Vrijdag 7 april repeteerden de trompetten met Thomas als voorbereiding op 25 juni.

Maandag 17 april, Tweede Paasdag, werd er niet gerepeteerd. De repetitie werd verschoven naar vrijdag 21 april.

Donderdag 27 april speelden fanfare en ALLES KIDS bij de opening van de festiviteiten van Koningsdag op het VVS-terrein. Wat is dat toch met de vlag tijdens het Wilhelmus-spelen? We zijn altijd klaar als de vlag nog beneden hangt.

Vrijdag 28 april
 was de groepsrepetitie voor de saxofoons als voorbereiding op 25 juni.

MEI
Donderdag 4 mei speelde de fanfare bij de Dodenherdenking. Steeds meer mensen komen op deze mooie bijeenkomst af. Menno speelde een prachtige taptoe, door de burgemeester afgekondigd als “The Last Tattoo”.

Zaterdag 6 mei was de groepsrepetitie voor de bugels als voorbereiding op 25 juni.

Vrijdag 12 mei was de groepsrepetitie voor het laag koper als voorbereiding op 25 juni.

Vrijdag 19 mei werd fanfarelid Corina Koelemeijer 50 jaar. De fanfare bracht een serenade in café ’t Koetje op Zandwerven en genoot na met een borreltje.

Woensdag 24 mei bracht de fanfare een serenade aan dhr. Jaap Zuurbier die 90 jaar werd en graag wilde dat we langskwamen. Een serenade met een hoog retro-gevoel: verraste mensen, blij publiek, luid meezingen van Lang zal ze leven.

Maandag 29 mei konden we vanwege de Opmeerse Kermis niet repeteren in de HOSV-kantine. Er werd uitgeweken naar ’t Ruimteschip. Zelden was de opkomst op kermismaandag zo hoog. Het toont de betrokkenheid om er 25 juni iets groots van te maken.

JUNI
Vrijdag 2 juni was de groepsrepetitie voor het laag koper.

Maandag 5 juni was het Tweede Pinksterdag. Geen repetitie, wel ’s middags een serenade voor Frans Dekker die de serenade op De Gemeenschapsveiling 2016 had gekocht.

Vrijdag 9 juni was er een extra repetitie.

Maandag 12 juni was de repetitie met Eric Vloeimans. Een inspirerende repetitie, vele kwartjes vielen op hun plek. Wat een geweldige muzikant!

Vrijdag 16 juni was er een extra repetitie.

Maandag 19 juni was de repetitie met Yuli Minguel. Een dijk van een stem.

Vrijdag 23 juni was de Generale Repetitie.

Zaterdag 24 juni was de dag van de opbouw van de Bonifatiuskerk tot theaterzaal,

Zondag 25 juni de dag van het Galaconcert. Een goed-gevulde kerk hoorde en zag een geweldige muziekmiddag. Trompettist Eric Vloeimans veroverde harten met zijn spel en zijn verhalen, zangeres Yuli oogstte lof met haar stem en performance. Het orkest steeg boven zichzelf uit, genoot zichtbaar en kan terugkijken op een geweldig concert. De vereniging heeft weer iets om vol trots op terug te kijken.

Vrijdag 30 juni deed Erato mee aan de serenade voor Ilse Vet en Carola Stam. Het paar trouwde in Andijk en omdat ze beide lid zijn van drie verenigingen werd het een unieke serenade o.l.v. Lieuwe de Jong.

JULI
Maandag 3 juli 
sloot de vereniging het seizoen af met een barbecue in de tuin van bestuurslid Astrid Weel.

Woensdag 18 juli evalueerde het bestuur het seizoen met Thomas. Er werd terug gekeken, maar ook vooruit. De eerste plannen voor het nieuwe seizoen, maar vooral: de ledenwerving én de organisatie. Er is nog altijd geen opvolger voor voorzitter Ton Koelemeijer en secretaris Monique Bakker kan het reizen uit Enkhuizen op de maandag niet langer combineren met haar werk en Erato. Jammer.

SEPTEMBER
Maandag 4 september startten de repetities in het nieuwe seizoen. 

Maandag 11 september bracht de fanfare een serenade aan het 60-jarig bruidspaar Ton en Riet Koelemeijer. Ton is een van de oprichters van Erato, was jarenlang voorzitter en na zijn afscheid benoemd tot ere-voorzitter. Riet is jarenlang vrijwilliger geweest en benoemd tot Lid van Verdienste. Momenteel volgen ze Erato nog altijd en blijven het trouwe bezoekers van de concerten. De serenade kwam onverwachts, maar was daarom des te leuker om te doen.

OKTOBER
Zaterdag 7 oktober werd De Gemeenschapsveiling georganiseerd. Als vaste deelnemer deelt Erato mee in de prachtige opbrengst van ruim € 34.000.

Vrijdag 13 oktober
 speelde ALLES KIDS met Crescendo, the next generation een Griezelconcert in de bibliotheek. Dit in het kader van de Kinderboekenweek. een leuk concert onder leiding van Thomas.

Zondag 22 oktober verzorgde de fanfare een Koffieconcert in wijkcentrum De Lindehof in Hoogwoud. Een mooie muziekochtend, waarbij o.a. fanatiek werd meegedaan met de muzikale bingo tijdens “”Tulips, mills & wooden shoes””.

Maandag 30 oktober startte Thomas het trompetproject op obs De Akker. 19 enthousiaste leerlingen van groep 5/6 krijgen zes weken lang trompetles op de maandagochtend.

Maandag 30 oktober ook werd het Happy Hour, de maandelijkse borrel na de repetitie, voor het eerst gebruikt als overlegmoment. Zaken die bestuur en/of leden willen bespreken kwam in dit genoeglijke uurtje aan bod. 

NOVEMBER
Zondag 19 november 
ging de Intocht van Sinterklaas stil aan de Erato-leden voorbij. De organisatie wilde een nieuwe weg inslaan waarin niet langer meer plaats is voor muziek van Erato. Jammer.

DECEMBER
Zaterdag 9 december deed ALLES KIDS met Crescendo, the Next Generation mee aan het Leerlingenorkestenfestival in Opperdoes. 

Maandag 11 december sloot Thomas met een aantal fanfareleden het trompetproject op De Akker af. 

Vrijdag 15 december verzorgde de fanfare een sfeervol kerstconcert in wijkcentrum De Lindehof in Hoogwoud. 

Maandag 18 december was de laatste repetitie in het jaar 2017. Er werd afgesloten met een kerstborrel.

Maandag 25 december, Eerste Kerstdag, was er geen repetitie.