JANUARI
Maandag 1 januari was er nog geen repetitie, we startten het jaar op maandag 8 januari.

Woensdag 24 januari was er bestuursvergadering bij Astrid.

FEBRUARI
Zaterdag 10 februari deed Erato niet mee aan de carnavalsoptocht, er waren te weinig leden beschikbaar. Wel werd er een optreden verzorgd bij het Carnaval voor gehandidapten. Op nieuwe carnavalsmuziek werd er door de aanwezigen polonaise gelopen (“”Hallo allemaal””).

Dinsdag 20 februari was er bestuursvergadering bij Emmeke.

MAART
Dinsdag 6 maart was er overleg met de Dorpsraad Spanbroek/Opmeer en aanjagers Muziek Opmeer over een ingediend voorstel voor Project 2019. Het plan kan worden uitgewerkt, de subsidie is binnen.

Maandag 12 maart was de Ledenvergadering. Het bestuur bestaat uit vier personen, er was een gouden speld met zirconia (50 jaar lid!) voor Ton Koelemeijer.

Vrijdag 16 maart had Thomas een workshopmiddag op de Bonifatiusschool. Veel kinderen kregen een trompetpresentatie. 

APRIL
Woensdag 4 april was de bestuursvergadering bij Emmeke thuis

Vrijdag 20 april 
organiseerde Erato een Lenteconcert waar ook door fanfarekorps Zuiderwoud aan werd meegewerkt. Hoogtepunten van het concert: de bugelsolo van Paula Dekker, de gezamenlijke uitvoeringen van De Gaastmar en Orion en de presentatie door Jiska en Esmée. Jammer dat de zaal niet vol zat. 

Vrijdag 27 april speelden we bij de start van de Koningsdagactiviteiten. Een goede bezetting speelde vrolijke muziek bij het binnenkomen van publiek en deelnemers voor de kinderspelen. Tijdens het vlaghijsen speelden we het Wilhelmus. Sinds lange tijd waren orkest en vlaghijsers gelijk klaar.

MEI
Vrijdag 4 mei speelde de fanfare bij de Dodenherdenking bij het monument aan de hertog Willemweg en de oorlogsgraven op de begraafplaats. 

Maandag 21 mei was er geen repetitie i.v.m. Tweede Pinksterdag.

Maandag 28 mei  werd er in ’t Ruimteschip gerepeteerd. De HOSV-kantine was niet beschikbaar i.v.m. de Opmeerse Kermis.

JULI
Zaterdag 7 juli 
slaagde jeugdlid Esmée Krantz voor het A-diploma. De theorie had ze (net als haar zus) een maand terug al gehaald, vandaag deed ze de praktijk. 

Zondag 8 juli verzorgde Erato een concert in Zandhove. Dit concert was vorig jaar op De Gemeenschapsveiling gekocht als Huis-, tuin- of kamerconcert. De koper bood het concert aan als Zandhove, als dank voor de goede verzorging van zijn schoonmoeder. De familie had zelfs voor een hapje en drankje gezorgd.
Na het concert sloten we het muzikale seizoen af met een barbecue in de tuin van Astrid Weel.

Maandag 9 juli speelde de fanfare tijdens de afsluiting van de muzikale projecten op de Bonifatiusschool en ’t Ruimteschip. Onder andere Thomas verzorgde trompetlessen, maar er werden ook keyboard-, gitaar-, slagwerk- en dwarsfluitlessen gegeven. Zo’n 50 kinderen lieten horen wat ze hadden geleerd, een bomvolle Bonifatiusaula aanhoorde het enthousiaste spel. De fanfare speelde enkele nummers, maar begeleidde de kinderen ook in een gezamenlijk nummer. Een mooie avond, mede mogelijk gemaakt door Stichting Muziek Opmeer.

Na afloop vergaderde het bestuur met Thomas.

Vrijdag 13 juli  gaf Michael voor de laatste keer trompetles aan Erato-leerlingen. Vanaf volgend seizoen zal Thomas namens Muziek Opmeer de lessen voor zijn rekening nemen.

OKTOBER
6 oktober was de jaarlijkse Gemeenschapsveiling. Erato deelde weer mee in de prachtige opbrengst van ruim € 33.000.

16 oktober was er bestuursvergadering.

NOVEMBER
20 november was er bestuursvergadering.

25 november deed Erato mee aan het Druiffestival in Midwoud. De vereniging zette een prima optreden neer, goed beoordeeld door de jury. 

DECEMBER
18 december was er bestuursvergadering

24 december werd er niet gerepeteerd i.v.m. Kerstavond

31 december sloot de fanfare het jaar muzikaal af met het opluisteren van de Oudjaarsviering in de Bonfifatiuskerk.