JANUARI begon zoals december 2020 eindigde: door de corona-beperkingen mag er niet samen worden gemusiceerd. Geen wekelijkse maandag-repetities dus.

Op maandag 18 januari organiseerde het bestuur een Digitale Zoom-Nieuwjaarsborrel. Weer even elkaar zien, spreken en plannen bedenken. De film ‘Happy New Year’ was goed bevallen, vroeg om meer. Maar, Erato-eigen, het moest wel anders.
Uit de brainstorm kwam het idee van ‘Een Ode aan Ons Dorp’, een Erato-versie van het lied ‘Mijn Dorp’ van Wim Sonneveld. Met Ton als Aanjager kreeg het idee vorm. Er werd een nieuwe tekst op het lied gemaakt door Aggie Beemster, er volgde overleg met filmbedrijf Filmmacht over de vorm van de film. Uiteindelijk is gekozen voor een film waarin Erato-leden te zien waren die thuis hun partij spelen. ‘Samen muziek maken op afstand’. 

Maandag 25 januari verzorgde Thomas een online Workshop Ademhaling.

FEBRUARI
Zaterdag 20 en Zondag 21 februari
 waren de geluidsopnames van het nummer ‘Ode aan Ons Dorp’ in het Kerkhuys. Thomas had een arrangement gemaakt van ‘Mijn Dorp’, alle muzikanten hadden thuis hun partij ingestudeerd en kwamen dit om de beurt inspelen. Thomas had professionele geluidsapparatuur geregeld. Aan de opnames deden ook verschillende oud-Plekzatters mee, evenals enkele leden van musicalvereniging ‘Zang & Vriendschap’. Het werden twee mooie dagen, veel leden reageerden positief ‘Mooi om eens te doen zo’.

En weer was er een Carnaval zonder Erato. Vorig jaar vanwege de harde storm waardoor het onverantwoord was, dit jaar omdat er vanwege de corona-beperkingen geen Carnaval was.

MAART
Zondag 28 maart
 waren de filmopnames van ‘Ode aan Ons Dorp’. Thuis bij Jiska / Esmée, Karin, MarieJosé, Tjesse, Willy of Wout werd er gefilmd, terwijl zanger Ruud Koelemeijer werd gefilmd in Poppodium Pardoes.

APRIL
Donderdag 15 april
 was de preview van de film. De aanwezige bestuursleden reageerden enthousiast. De feedback wordt door Filmmacht verwerkt in de eind-versie van de film.

Maandag 19 april werkte het orkest mee aan opnames voor een Digitale Dodenherdenking in Opmeer. Door corona kan de Dodenherdenking wederom niet doorgaan dit jaar. Theatermaker Tim de Haan is door de gemeente Opmeer gevraagd een digitale invulling van de Dodenherdenking te maken. Erato is te zien en te horen met het Wilhelmus, Menno is te horen als hij vanaf de kerktoren de Taptoe speelt. Het orkest was bijna compleet, voor veel muzikanten voelden de opnames als ‘We mogen weer!’

En weer was er een Koningsdag zonder muziek van Erato. Vanwege de coronabeperkingen werden er geen activiteiten georganiseerd.

MEI
Dinsdag 4 mei
 was er weer geen live-Dodenherdenking met publiek en muziek van Erato. Wel een indrukwekkende film ‘Herdenken anders’ met een digitale Dodenherdenking.Maandag 31 mei was de Première van de film ‘Ode aan Ons Dorp’. Door de versoepellingen van de corona-maatregelen, waardoor we weer binnen mogen repeteren, had het bestuur de gelegenheid aangegrepen om de eerste repetitie te gebruiken voor de première-avond. Naast orkestleden waren ook oud-Plekzatters, zanger Ruud, tekstschrijver Aggie Beemster en vertegenwoordigers van Stichting Muziek Opmeer en Filmmacht uitgenodigd. Onder leiding van Ton werden de aanwezigen door het makingsproces geleid via film en foto’s en verhalen, met als apotheose: DE FILM. De aanwezigen waren blij verrast met het resultaat. Na deze avond ging de film op Facebook en online in première. De reacties waren zeer enthousiast en positief. Erato heeft zich weer eens op de kaart gezet.

JUNI
Maandag 7 juni
 was de eerste repetitie na lange tijd. Het orkest was nog niet compleet, een aantal leden wachten tot na de zomervakantie, maar: we gaan weer los. Niet alleen dat: in een nieuwe accommodatie. HOSV heeft een grote ruimte gebouwd met een kolfbaan, groot genoeg voor ons om te repeteren.

Vrijdag 18, vrijdag 25 juni en maandag 5 juli waren de laatste repetities van het seizoen. Het orkest repeteerde voor een optreden tijdens het KinderMuziekfeest dat Muziek Opmeer organiseert op zondag 29 augustus. De repetities waren op vrijdag i.v.m. een groot project in Waterland waarvoor Thomas op de maandagen repetitie tijd had ingepland. Gelukkig konden we schuiven.

AUGUSTUS
Zondag 15 augustus
 deed een aantal Erato-leden mee aan de workshop van de Accu-fanfare uit Amsterdam. Een geheel andere manier van benaderen van fanfare en optreden. Een inspirerende workshop, gevolgd door een enthousiast-ontvangen optreden.

Maandag 16 augustus startten de repetities. We begonnen met het repertoire voor het KinderMuziekfeest. Maandag 23 augustus repeteerden we zelfs buiten om te wennen aan de akoestiek van het buiten spelen.

Zondag 29 augustus  was dan het KinderMuziekfeest. Een gezellige festivalsfeer op het oude ijsbaanterrein, met in het midden de hoofdtent waar wij in speelden. Een mooi concert, jammer dat veel (jonge) bezoekers al weg waren.

SEPTEMBER
Maandag 6 september werd de uitgestelde Ledenvergadering gehouden. De jaarstukken werden goedgekeurd, voorzitter Saskia Kuin en bestuurslid Astrid van Schaijk werden benoemd voor een nieuwe termijn. Sophie van Langen kreeg de federatie-onderscheiding voor 50 jaar lidmaatschap, Ruud Vet die voor 25 jaar lidmaatschap. De plannen voor de rest van dit jaar en 2022 werden besproken. Een goede vergadering.

DECEMBER
De corona-maatregelen van de overheid werden weer aangescherpt: na 17.00 uur gaat alles dicht. Het bestuur was niet voor een gat te vangen: er zou vanaf 5 december op zondag worden gerepeteerd.
Door vooral de corona-beperkingen moesten de december-activiteiten echter alsnog worden geannuleerd. Geen optreden in De Boet op 18 december, geen kerstbrunch en geen optreden bij De Wensboom. Ook geen optreden van ALLES KIDS met de jeugd van ‘Crescendo’ bij het jeugdfestival in Opperdoes.
Het besluit werd ook genomen om vanaf 6 december niet meer te repeteren, tot we weer op de maandagavond mogen.